torsdag 8. april 2010

"En ny generasjon lærar og skapar" - foredrag av Ole Petter Nyhaug

Jeg er på "Dei gode døma" i Bergen, og hører på foredrag av Ole Petter Nyhaug. Han jobber med trender blant ungdom (blant annet), og snakker om hvordan han og hans likemenn ser på dagens unge. Han avslører bla:
 • 96% av ungdommen mener kontinuerlig læring og utvikling er viktig (blir rangert øverst av en rekke alternativer)
 • Fåtall av norske ungdommer mener det vil gå bedre med samfunn, miljø og kriminalitet, mens de har et positivt syn på egen framtid (som de kan påvirke selv)
 • Ungdom er teknologioptimister
 • Dagens ungdom vil ha 10-14 jobber før de er 38 år gamle
 • Over halvparten av avgangselevene (10-kl og vg3) veit ikke hva de vil gjøre når de blir voksne
 • Hva vet vi om verden i 2071 (ted.com)?
 • Sony + Nintendo satser på interaktive/fysiske spill + læringsspill (bruker 5mrd hvert år på utvikling av spill)
 • Læring i dataspill (eks. engelsk, problemløsing)
 • Elevene kan konsentrere seg, men ikke uavhengig av stimuli
 • "Rotløs- og tråløs generasjon"
 • 1/3 norske tolv-åringer på facebook (enda facebook har 13-årsgrense)
 • Lite eller ingen skille mellom by og bygd i medie-bruk
 • Jentene har tatt i igjen gutta i bruk av ny teknologi (fram til to år siden var det gutta som "leda") - sosiale medier og mobiltelefoner har hatt stor utvikling framfor spill (som er en gutte-greie)
 • Gutta vil ha tinge via pc, mens mobilen er jentenes arena
 • De unge bruker over 50% av tida på brukerskapte medier (framfor eks. nettaviser osv.)
 • Noen få lager (blogger, legger ut bilder osv), mens mange ser på/ bruker
 • Facebook formidler mer informasjon enn Google
 • 2000-tallet: Ungdom er kollektive og uorganserte (eks. uttrykker meninge på facebook osv.)
 • USA: blogging en effektiv måte til å få gutter til å skrive mer
 • La elevene være eksperter på verktøyet, og la lærerne være eksperter på det pedagogiske - læring.
 • Lærere: Jobb med det å fortelle en historie; prosess, kilder, research, kommunikasjon, interaksjon (så kan elevene selv velge hvilke plattformer de vil bruke)
 • Nye tjenester: check-in (der de unge hele tida skriver inn hva de gjør), creaza
 • www.nesteskoledag.no (fremtidens elev, fremtidens læring, fremtidens skole)

Mange gode moment fra de unges synspunkt:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar